SOS voor biologische melkveehouders

Save      Organic  Sector

Ja, een VRIJSTELLING voor biologische melkveehouders:

geen aankoop van Fosfaatrechten.            S.O.S.

In Nederland zijn circa 18.000 melkveebedrijven. Zo'n 450 van hen werken biologisch.
Zij zijn SKAL-gecertificeerd. Toch moeten zij zich houden aan een nieuw 'mestquotum'. Fosfaatrechten, omdat hun niet-biologische collega's een mestfosfaatprobleem hebben.
NU BREEKT ONZE KLOMP!
Dat is verbijsterend en legt een zware wissel op de kleine groep bio-boeren. 
Laat onze klompen niet breken!
De biologische melkveehouders hebben het ministerie van Landbouw om een Vrijstelling gevraagd. 
Juni 2018

Steun ons: teken ook tot 1 januari 2019!


Zij hebben al getekend:

44944

De Fosfaatwet (fosfaatrechtenstelsel) is ingevoerd op 1 januari 2018 door minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw. De wet reguleert de groei van de melkveehouderij en daarmee teveel mest(fosfaat)productie. De gangbare melkveehouderij mag van de Europese Commissie meer mest per hectare aanwenden als de fosfaatproductie niet verder stijgt. Dit heet derogatie. Daarom de fosfaatwet.
Meer koeien houden? Dan fosfaatrechten kopen van een stoppende collega. Een mestquotum, zodat het mestoverschot niet verder toeneemt.

BIOLOGISCHE MELKVEEHOUDERS gebruiken geen extra mest op hun land, dat is niet toegestaan binnen de biologische regelgeving. Zij maken dus NOOIT gebruik van derogatie. Zij hebben GEEN OVERPRODUCTIE van mest veroorzaakt. Zij hebben juist een MESTTEKORT. Want alleen biologische mest komt in de biologische sector op weilanden, akkers en groentevelden. Toch moeten de biologische melkveehouders meedoen aan de Fosfaatwet en dus fosfaatrechten kopen. Dit is verbijsterend. Zij zijn een afgebakende groep die milieuvriendelijk produceert. 
De Fosfaatwet zorgt voor financiële problemen en een teruggang van het aantal bio-boeren.

VRIJSTELLING 
Op maandag 30 april heeft de SOS-groep van biologische melkveehouders een Vrijstelling aangevraagd bij het ministerie van Landbouw. Om vrijgesteld te worden van het kopen van fosfaatrechten. 
STEUN ook het verzoek voor de VRIJSTELLING! 
Laat onze klompen niet breken!