SOS voor biologische melkveehouders

Save      Organic  Sector

Contact

De SOS-groep is een coalitie van biologische melkveehouders. 
Zij zetten zich in om als biologische voorlopers vrijgesteld te worden 
van het Fosfaatrechtenstelsel.

Witte motors:
Sybrand Bouma                     06-37456832
Roel & Trienke Oostra            06-83987933
Foppe Nijboer                       06-12109471
Spraakmaker:
Diana Saaman,                     06-51451614
communicatie

organicfarmersnl@yahoo.com