Korrutamise ja jagamise mängud sosbioboeren.nl
telia lounakeskus
hiiumaa pulm
mängud tasuta
lhv tallinna kaubamaja
ttü tk vormistamise juhend


MATEMAATIKA TÖÖKAVA 4. KLASS

"Kes tahab ühel päeval lennata, peab kõigepealt õppima seisma, kõndima, jooksma, ronima ja tantsima, sest lennates pole võimalik lendama õppida."

Mängude lingid - MINU MÄNGUD

korrutamise ja jagamise mängud
"Korrutamise tulemus arvkiirel"(arvuta ja paiguta vastus arvkiirele) "Arithmetic Game" "Octopus factors" Annotatsiooni leht "Multiplication - 2 digits×2digits" "Order of Operations Game" "Bracet Basics" Annotatsiooni leht "Math Search"(arvuta ja leia vastust) "Linking Multiplication and Division"(korrutamine ja jagamine on üksteise

VIHIK4 - MATEMAATIKA VEEBIVIHIK 2. KLASSILE

korrutamise ja jagamise mängud
Tallinna Rahumäe Põhikool. Vabaduse pst. 50, 11615, Tallinn. [email protected]. Direktor 6729042. Kantselei 6729040. Õpetajate tuba 6729045

Korrutamine ja jagamine | Õppimise võlu

Tallinna Rahumäe Põhikool. Vabaduse pst. 50, 11615, Tallinn. [email protected]. Registrikood: 75016705 Direktor 6729042. Kantselei 6729040. Õpetajate tuba 6729045

Hariduslikud mängud - korrutamine ja jagamine

korrutamise ja jagamise mängud
3. Põnev õppemäng "Kalamees". Klaviatuuri noolide abiga on vaja liigutada õnge ja püüda õige kala. http://www.kidsnumbers.com/multiplication-mathatobie.php

Samm-sammult tarkuse poole: Mängud korrutustabeli

korrutamine ja jagamine kell vaak ja varblased tekstÜlesanded 2-ga tekstÜlesanded 2-ga 20 piires korrutamine ja jagamine arvuta! jagamine jÄÄgiga jaga jÄÄgiga korrutamist ja jagamist korrutamist ja jagamist kontrolliks mÄngurahad nuputa teele, teele, kurekesed. diagramm. arvuta ja leia tÄht arvuta ja leia tÄht merlin kirbits tÖÖleht

MATEMAATILISED MÄNGUD - webzone.ee

korrutamise ja jagamise mängud
Korrutamise mängud Mängus Number line tuleb kõigepealt valida arv, millega harjutada tahad. Siis tuleb visata palle nii, et kokku saaks esialgse arvu tegurid ehk …

TaskuTark

1. Korrutamine ja jagamine (Ona Štitiliene põhjal) Korrutamise ja jagamise õpetus sisaldab endas kahte etappi: I – teadmiste kujundamine korrutamisest ja jagamisest kui uutest aritmeetilistest tehetest; II – korrutustabeli ja vastavate jagamisjuhtude omandamine. I etapp on raske, sest 1) korrutamise ja jagamise sisu mõistmiseks on vaja küllalt kõrget abstraktse mõtlemise taset

Matemaatika õpik 3. klassile | Koolibri

korrutamise ja jagamise mängud
Hea mäng 10 piires loendamiseks ja numbrite õppimiseks.Võib mängida individuaalselt ja ka terve rühmaga. Lapsed käivad õpetaja poolt määratud järjekorras Smart tahvlil ülesannet lahendamas, teised lahendavad ülesannet koha peal arvukaartidega.

Matemaatika ainekava põhikoolis Õppesisu ja õpitulemused I

õppenädal AVALEHELE MÄNGUD MÕTLE JA LAHENDA 26. ÕPPENÄDAL Teema: korrutamise ja jagamise harjutamine. Tööleht. Pusle. Mäng (jaga 100 võrdseteks osadeks)

Peastarvutamine - pelala.net

Veebimängud - lehekülg sisaldab linke ja lühikirjeldusi korrutamise mängudest. Mänguline keskkond aitab äratada õpilastes huvi ja võistluslik moment motiveerib rohkem pingutama. Õpilane saab kohese tagasiside oma teadmiste kohta ning võimaluse ära õppida selle, …

JAGAMINE, JAGAMISE OMADUSED , JÄÄGIGA JAGAMINE, TEHETE

korrutamise ja jagamise mängud
Õpik vastab riiklikule õppekavale ning sisaldab naturaalarvude õpetust 10 000 piires: liitmise ja lahutamise ning korrutamise ja jagamise süvakäsitlust 100 piires, kirjalikku liitmist ja lahutamist 10 000 piires. Tutvutakse lihtsamate murdudega. Käsitleta

TAVAKOOLI IV JA V KLASSI ÕPILASTE KIRJALIKU …

Practice the math facts with these fun free math games. Choose from hundreds of fun multiplication, addition, subtraction, and division games.

HARJUTUSED - korrutamine ja jagamine

tekstülesannete lahendamisel. Uuteks ja olulisteks arvutamisoskusteks, mis tuli (samuti tuleb ka uues õppekavas) II kooliastmes omandada, on kirjaliku korrutamise ja kirjaliku jagamise oskused. Käesolevas töös võtan vaatluse alla õpilaste kirjaliku korrutamise ja jagamise oskused IV ja V klassis.

Free Multiplication, Addition, Subtraction, Division Games

moodul – Õpiraskused matemaatikas. Korrutamise ja jagamise õpetamine. Koolitus toimub Tallinnas 22. ja 23. oktoobril 2012 . Õpiraskuste tekke põhjused, ennetamine ja abi. Erivajadustega õpilase probleemide kaardistamine. Erinevad õpiraskuste liigid ja nende väljaselgitamine matemaatikas. Korrutamise ja jagamise õpetamine. Korrutustabel.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: