Mina ja keskkond mängud sosbioboeren.nl
tartu ülikooli kliinikum medinfo keskus
tööpakkumised alaealistele tartus
m i t c h e l l m u s s o
tartu ülikooli kliinikum polikliinik
kuidas vaadata eksamitulemusi


Mina ja keskkond Archives - Õppevahendid Mänguasjad

CD - mängud(helimängud) Jutustamis mängud; Keel ja kõne; Loogika; Memoriinid; Mina ja keskkond; Motoorika õppemängud/vahendid; Värviõpe; Sõimelapsed; Lähme Arvumaale; Mina ja keskkond; Kunst ja loovus; Muusika ja teater; Liikumine; Plus Plus konstruktorid; Mänguvahendid õue ja tuppa; Mööbel ja

LOODUS JA KESKKOND - lepatriinu.ee

Pokude teemalised mängud Sõnamängud Õppematerjalid lugemiseks ja kirjutamiseks Suutervist edendav projekt - KIKU Mina ja keskkond. Lille osad. Matemaatika. Loenda ja leia õige number Võrdlemine ja järjestamine. Eelkooli töölehed. Puud ja lehed.

Õppeprogrammid ja- mängud | kelli00

Laulumäng „Mina plaksutan“ Laste vanus: 1,5-3 aastased Valdkond: Mina ja keskkond. Eesmärk: Laps oskab matkida erinevaid liigutusi. Laps oskab nimetada erinevaid tegevusi, mida koos teha. Mängu sisu: Mängujuht nimetab või küsib lastelt, mida nad teha oskavad. Seejärel korratakse antud tegevust kõik koos laulu saatel. Mängule võib lisada jooksvalt erinevaid tegevusi ja liigutusi

Kristi Vinter MEEDIAMÄNGUD LASTEAIAS - Tea ja Toimeta

mine loodusesse ja suhted teiste inimestega. Valdkond „Mina ja keskkond” annab teistele tege-vusvaldkondadele (keel ja kõne, eesti keel teise keelena, matemaatika, kunst, muusika, liikumine) temaatilise sisu, liites keskkondi, kus laps viibib, mis mõjutavad tema arengut ning millest terviklik arusaam aitab tal tulla toime edaspidises elus.

LOODUS JA KESKKOND - lepatriinu.ee

mina ja keskkond mängud MINA JA KESKKOND. 3. LOODUS JA KESKKOND. 3. Ujumine- erinevad mängud, libisemine, veealune maailm. ÕPITULEMUS. Nimetab erinevaid kodukohas harrastatavaid spordialasid ja spordivõistlusi. Kasutab erinevaid spordivahendeid(nt. topispalli) ohutult, sobival viisil ja kohas.

Lasteaed Mesipuu tegevuskava 2016-2017. õppeaasta

mina ja keskkond mängud Laulumäng „Mina plaksutan“ Laste vanus: 1,5-3 aastased Valdkond: Mina ja keskkond. Eesmärk: Laps oskab matkida erinevaid liigutusi. Laps oskab nimetada erinevaid tegevusi, mida koos teha. Mängu sisu: Mängujuht nimetab või küsib lastelt, mida nad teha oskavad. Seejärel korratakse antud tegevust kõik koos laulu saatel. Mängule võib lisada jooksvalt erinevaid tegevusi ja liigutusi

MÄNGI JA ÕPI: LUMIVALGEKESE NOPIMÄNG

mina ja keskkond mängud Iseseisevtöö 6 Õppematerjalid ja mängud! Timez Attack - Matemaatiline õppemäng kus saab korrutamist harjutada. Vanuseastme ehk raskuse saab mängu alguses ise valida. Memoriin Valdkond: MINA JA KESKKOND, KEEL JA KÕNE, MATEMAATIKA. Vanus: 3-7. Mängu käik: Laps klõpsab ümberpööratud kaartidel ja leiab kaks ühesugust puuvilja.

Õppeained : Koolielu

mina ja keskkond mängud Tore, lihtne ja ise meisterdatud lauamäng, mis on mõeldud 2-6 aastastele lastele. See lauamäng õpetab lapsi loendama, mängus kaotama ja võitma, oma järjekorra mäng Merit Zavatski 14.

Õppematerjalid ja ideed

Ülesanne 3, lõin Learningapp.org lehel sellise mängu koduloomade õppimiseks. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KAVA Teema: Koduloomad Vahendid: raamat „Eesti koduloomad“ (Hille Kilk), fotod koduloomadest, Learningapp.org lehel loodud mäng. Eesmärgid: Mina ja keskkond:Laps oskab nimetada tuntumaid koduloomi. Laps teab tuntumate koduloomade saadusi.

Matemaatikaga seotud mängud

Õppekava Valdkond Mina ja keskkond Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; 3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone; 4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: