Perekonnaseisuamet hiiumaa sosbioboeren.nl
romuralli mängud
david garrett tallinn
talleke ja pullike tallinn
kuidas tekkis kristlus
bingo loto 1059


Hiiumaa - Wikipedia
Maakonnaplaneering - Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122 Tel: +372 611 3558 [email protected] Kõik kontaktid

Maavalitsused - Maakonnaplaneering
Hiiumaa vabatahtlike merepäästjate eestvedaja Marek Rätsep ütles, et kaasa löövad kohalikud vabatahtlikud, riiklike päästekomandode päästjad, piirivalve ja politseiametnikud, aga ka kolleegid Ahvenamaalt, Saaremaalt ja Kihnust. Õppuse üldjuhi, Eesti vabatahtliku mere- ja järvepääste juhatuse liikme ja koolitusjuhi Jako Verniku

Maakonnaplaneeringud - Maakonnaplaneering
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnajuhataja . Väino TÕEMETS +372 715 5800: [email protected] : Harju talitus.

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018
Kui kuni 31.12.2017 sõlmisid abielusid maavalitsused, siis alates 2018. aastast sõlmib Harjumaal abielusid Tallinna perekonnaseisuamet, Hiiumaal Hiiumaa vallavalitsus, Ida-Virumaal Jõhvi vallavalitsus ja Narva linnavalitsus, Jõgevamaal Jõgeva vallavalitsus, Järvamaal Paide linnavalitsus, Läänemaal Haapsalu linnavalitsus, Lääne

Google
Vastavalt riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Alljärgnevalt ülevaade koos vajalike kontaktidega, kes millist maavalitsuste senist ülesannet edaspidi täitma hakkab.

Maavalitsus - Maakonnaplaneering
Hiiumaa jaoks on oluline kuupäev 25. oktoober 2017, mil sündis Hiiumaa vald. Meil kasutusele võetud osavaldade süsteem on sellisena Eestis ainulaadne – meil on viis osavalda. Rääkides meie uuest omavalitsusest tuleb tõdeda, et elanike arv on Hiiumaal, nagu ka mujal Eestis, vähenenud: aastal 1991 oli meid 11 066,

Ettekanne maavalitsuse tänupeol « Hiiu Leht
Kohaliku omaalgatuse programm – maakondlikud arendusorganisatsioonid (MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Hiiumaa Arenduskeskus, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit, SA Lääne-Eesti Arenduskeskus, MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Raplamaa Omavalitsuste

Perekonnaseisuamet | Domus Kinnisvara I Kinnisvara müük
Hiiumaa is an island in Estonia located north of Saaremaa in the Baltic Sea. It is the northernmost island in the Muhu archipelago, which includes Saaremaa and Muhu. Hiiumaa has a low relief (up to 68 m above sea level) and is mostly formed of limestone, that is exposed in cliffs around parts of the islands coast.

Dokumendiregister - Maakonnaplaneering
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna, selle osa või muu regiooni ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks.

Ilustria veebiteenused - Home | Facebook
KAHULA KÜLA SALU KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE 31.10.2019. Jõhvi Vallavolikogu 17. oktoobri 2019 otsusega nr 185 kehtestati Jõhvi valla Kahula küla Salu kinnistu (KÜ 25201:002:0190) detailplaneering.

Ettevõttest | Domus Kinnisvara I Kinnisvara müük
Search the worlds information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what youre looking for.

Maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused rahvastiku
Rahandusministeeriumi valitsemisalas asuvate maavalitsuste tegevus lõpetatakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist. Maavalitsuste funktsioonid ja tegevused võtavad üle riigiasutused- ja kohalikud omavalitsused.

Ülevaade – kes täidavad 1. jaanuarist maavalitsuse
perekonnaseisuamet hiiumaa
Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustab 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võtab üle osa maavalitsuste seniseid ülesandeid.. Osakonda luuakse igas maakonnas talitused, kus hakkab sõltuvalt maakonnast töötama 3–6 töötajat.

Perekonnaseisutoimingud - Hiiumaa vald
Alguses vajad Sa õige vähe – vaid üht sahtlit oma asjade jaoks. Siis juba oma tuba, siis oma korterit ja maja ning siis jälle väiksemat elamist.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: