Referaadi koostamise juhend tartu ülikool sosbioboeren.nl
kõige populaarsem eriala tartu ülikool
köögimööbel tellimisel
jana paju ttü
kuidas kütta puitbriketti
tartu ülikool tallinna õigusteaduskond


Õppepraktika juhend | Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Referaadi koostamise juhend. HUMMULI PÕHIKOOL Referaadi koostamise juhend Referaat Põhineb olemasoleva(te)l teksti(de)l. Annab lühidalt edasi alusteksti(de) sisu. Refereerija esitab teksti oma sõnadega, tsiteeritakse ainult olulisemate mõistete definitsioone. Referaati ei …

Juhendid | Tartu Ülikooli farmaatsia instituut referaadi koostamise juhend tartu ülikool
Magistritöö kavandi koostamise juhend; Magistritöö kavandi koostamise juhend. Magistritöö kavandi pikkus on soovitatavalt 1-2 lk. Kavandis kirjeldatakse: Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei …

LÕPUTÖÖDELE ESITATAVAD NÕUDED JA KAITSMISE KORD | Tartu
Aruande sisulise osa maht on 5–7 lk ning see tuleb vormistada vastavalt Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste kirjalikele töödele esitatavatele nõuetele. 4.4. Aruandele peab olema lisatud teaduskonnast väljastatud suunamis- või kinnituskiri ning suletud ümbrikus praktikajuhendaja kirjalik arvamus.

UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE juhend - … referaadi koostamise juhend tartu ülikool
Kokku lepitud töörühma koosolekul 21.09.2011.. . UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE juhend. Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. TÖÖ STRUKTUUR. Tiitelleht

Menetluspraktika juhend | Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Käesolev juhend on teaduskonnas väljaantutest juba kaheksas. Siiski ei ole Teadusliku töö koostamise, vormistamise ja viitamise pıhimıtted usu-teaduskonna üliıpilastele. Tartu, 1997, lk 6. 2 I. Rebane jt. Õigusteaduskonna üliıpilastööde vormistamise ning viitamis- ja tsiteeri-

ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE
Kirjuta, mida sa referaati koostades uut teada said ja milline on sinu arvamus sellest. Analüüsi, kas referaadi koostamise eesmärk sai täidetud, mis läks hästi ja mis osutus keeruliseks. Kasutatud kirjandus. Referaadi vormistamise juhend. Tartu Ülikool

Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool
Slaidiesitluse koostamise juhend Referaadi koostamise juhend Õpimapi koostamise juhend Õpilastööde vormistamine | Tartu Variku Kool Liigu edasi põhisisu juurde

www.yti.ut.ee
TARTU ÜLIKOOLI USUTEADUSKOND Tarmo Kulmar ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE, VIITAMISE JA VORMISTAMISE PÕHIMÕTTED USUTEADUSKONNA ÜLIÕPILASTELE Tartu 2005 Juhendi teksti on toimetanud Siiri Rebane, usuteaduskonna nõukogu on juhendi läbi vaadanud ja täiendanud 21.12.2004 ja 18.01.2005 istungitel.

Magistri-ja doktoritöö kavandi koostamise juhend
Ilme Aro MNSc, Tartu Ülikool, Eesti Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendi aluseks on Ameerika Psühholoogia Referaadi eesmärk on õpetada kirjaliku väljendusoskuse kaudu tõstatama probleeme ja kirjandusallikatele toetudes otsima lahendusvõimalusi.

Bakalaureusetöö kavandi koostamise ja vormistamise juhend
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputöödele esitatavad nõuded ja kaitsmise kord I. Eesmärk 1. Käesolev juhend reguleerib lõputöödele (bakalaureuse- ja magistritöödele) esitatavaid nõudeid ja lõputööde kaitsmise korda loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 2. Lõputöö ja …

Images of Referaadi koostamise Juhend Tartu Ülikool
Bakalaureusetöö kavandi koostamise ja vormistamise juhend. Bakalaureusetöö koostamist on soovitav alustada eesmärgi püstitamise, ülesannete for­mu­lee­ri­mise ja nendele vastava bakalaureusetöö kava koostamisega. Töö eesmärk peab andma selge etteku­jutuse sellest, mida …28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: