Ttü vajaduspõhine õppetoetus sosbioboeren.nl
laura flirtic
leesti loto
hiiumaa raudtee
lillekula tootukassa
tommy cash win a loto


Õppetoetused :: Tartu Tervishoiu Kõrgkool ttü vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine õppetoetus rakendus kõrgharidusreformi ühe osana 2013. aasta septembrist. Toetus määratakse üliõpilase või tema perekonna sissetulekute põhjal: 2018. aastal on sissetulekupiir pereliikme kohta 429 eurot kuus. Toetuse suurus sõltub sissetulekust ja on 75-220 eurot kuus.

PowerPoint Presentation
Esimese aasta õpilased ja tudengid esimesel semestril kõiki toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse. Erandiks on vajaduspõhine õppetoetus, mille taotlemisel on esimesel …

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus - eesti.ee
VAJADUSPÕHISE ERITOETUSE TAOTLEMISE JA MAKSMISE KORD EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDŽIS. Üldsätted. Käesolev kord, mille aluseks on Õppetoetuste ja õppelaenu seadus (RT I 2003,58,387) kehtestab vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tingimused ja korra Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (edaspidi IT Kolledž).. Vajaduspõhine eritoetus on rahaline toetus, mida makstakse …

Toetused ja stipendiumid | Tallinna Ülikool ttü vajaduspõhine õppetoetus
Olulisi veebilehti TTÜ veebileht IT teaduskonna veebileht Õppeinfosüsteem Tudengiinfo TTÜ veebis NB!! septembri- ja veebruarikuu jooksul Kõigil erialadel Soovitav esitada taotlus samaaegselt semestri õpingukavaga * * Vajaduspõhine õppetoetus Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemine Õppetoetuse taotluse saab esitada riigiportaalis www

Vajaduspõhine eritoetus | TTÜ IT Kolledž
Vajaduspõhine õppetoetus määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb igal semestril esitada taotlus riigiportaalis. Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust. Taotluse esitamise kuul makstakse taotlus välja 7 päeva pärast taotluse

Õppetoetused ja stipendiumid < Tudeng < Eesti
Doktorantidele vajaduspõhine õppetoetus ei laiene, nemad saavad taotleda doktoranditoetust. Kuni 24-aastase tudengi perekonnaks on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi.

Õppetoetus | Haridus- ja Teadusministeerium
Erasmus+ programmi välispraktikal võib üliõpilane osaleda mitu korda - igas õppeastmes kokku kuni 12 kuud, sh õppimine. Kehtib ka neile üliõpilastele, kes on osalenud varasemas Erasmuse programmis.

Vajaduspõhine õppetoetus | TTÜ IT Kolledž
TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga. Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist): Üldõpe. Alusõpe. Vajaduspõhine õppetoetus. NB!!! Tunniplaan täieneb ja muutub veel ca 2 nädalat!! Deklareerimisel kindlasti kontrollida, et …

Vajaduspõhine õppetoetus ja selle mõju kõrgkooliõpingutele ttü vajaduspõhine õppetoetus
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Vajaduspõhine õppetoetus | Tartu Ülikool
3. üliõpilase vajaduspõhine õppetoetus riigiportaalis on asjaomasel semestril jäetud rahuldamata põhjusel, et õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 5 1 alusel arvestatud keskmine sissetulek kuus ületab igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära (468 eurot).

Erasmus+ programmi toel Euroopasse praktikale | Tartu Ülikool
Vajaduspõhine õppetoetus Õppetoetust makstakse, et motiveerida üliõpilast täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima. Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel.

Vajaduspõhine eritoetus < Õppetoetused ja stipendiumid
Vajaduspõhine õppetoetus Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhise õppetoetuse eesmärk on aidata neid üliõpilasi, kelle leibkond ei suuda neid toetada, motiveerida neid täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.

Vajaduspõhine õppetoetus - Euroakadeemia ttü vajaduspõhine õppetoetus
Stipendiumid välismaal õppimiseks. Lisaks pakutakse eraldi stipendiume üliõpilastele, kes soovivad õppida väliskõrgkoolis lühiajaliselt või omandada täismahus bakalaureuse, magistri- või doktorikraad mõnes välisriigi tunnustatud kõrgkoolis.

Vajaduspõhine eritoetus üliõpilastele (1.-5. kursus
Vajaduspõhine õppetoetus on mõeldud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengite abistamiseks kõrghariduse omandamise ajal. Sellega toetatakse üliõpilase edukaid õpinguid ja õppekava läbimist nominaalkestusega. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus tuleb esitada nii sügis- kui ka kevadsemestril.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: